Đua top nạp tiền tháng

Thưởng xếp hạng nạp tiền
Bắt đầu từ 03/02/2023 - 02/03/2023

Top 1 nhận 400k 
Top 2 nhận 200k
Top 3-4 nhận 100k (tổng 200k)
Top 5->8 nhận 50k (tổng 200k)

Tổng giải thưởng 1.000.000 VND

(cộng trực tiếp vào tài khoản khi kết thúc)
Check tại: Bảng Xếp Hạng