Hướng dẫn tách (TK/MK/Cookies) Acc Roblox

Sau khi mua tài khoản trên website sao chép tất cả tài khoản và làm theo 1 trong 2 cách dưới đây:

1. Nếu bạn mua lẻ, định dạng tài khoản là User/Pass/Cookie thì bạn có thể bỏ qua phần Cookie chỉ dùng User/Pass

Ví dụ: taikhoanday/Matkhaune/_|WARNING:-DO-NOT-SHARE-THIS.--Sharing(1 dãy ký tự sau dấu ...) thì

User là: taikhoanday

Pass là: Matkhaune

Cookie là: _|WARNING:-DO-NOT-SHARE-THIS.--Sharing(1 dãy ký tự sau dấu ...) {Cookie là các tệp do các trang web bạn truy cập tạo ra giúp bạn đăng nhập mà không cần mật khẩu}

2. Nếu bạn mua nhiều tài khoản hoặc Clone Roblox có thể sử dụng 2 cách dưới đây để lọc ra Cookie và User/Pass/Cookie


* Cách 1 sử dụng Excel / Google Sheet

 • Copy all tài khoản đã mua cho vào một file text (notepad) sau đó sử dụng phím tắt Ctrl + H (Thay thế)
  Ở dòng "Find what" điền kí tự ngăn cách tài khoản ở đây là dấu "/"
  Dòng "Replace with" điền kí tự muốn thay thế thành ở đây là khoảng trắng để có thể dán vô Excel / Google Sheet 
  - Để có thể lấy khoảng trắng bạn xuống dòng sau đó bấm phim "Tab" và copy khoảng trắng sau đó dán vào dòng "Replace with"

   
 • Sau đó bấm "Replace All" kết quả sẽ cho ra như sau


   
 • Copy all và dán vô Excel / Google Sheet dễ quản lí và copy hơn

* Cách 2 sử dụng tool free

Sau khi đã có copy đơn hàng truy cập vào Tool chọn Cắt Chuỗi

Toàn bộ danh sách tài khoản chúng ta vừa copy từ đơn hàng ở trên dán tất cả vào ô "Nội dung"

Dòng "Ngăn cách bởi ký tự" sẽ để "/" (định dạng của  tài khoản) sau đó lọc như nhau

 • Nếu muốn lấy toàn bộ Cookies để import vô RAM (Roblox Account Manager) thì ta chọn như hình dưới


   
 • Muốn lấy danh sách bao gồm TK/MK ta lọc theo hình dưới 

   

Nếu copy vui lòng ghi nguồn, hãy tôn trọng tác giả !!!

Copyright: BONEVN.NET