Key Synapse (SYNX) chính hãng nên:

  • Trường hợp Key bị revoked bên mình hỗ trợ xử lí không hỗ trợ refund
  • Nếu Key bị revoked và được SYNX hoàn tiền bên mình sẽ hoàn 100% tiền
  • Redeem Key = IP Việt Nam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* Nếu bạn mua Key

Khi mua xong bạn sẽ nhận được một Key (Chuỗi kí tự xxxx-xxxx-xxxx)

Bước 1 :  Tải Synapse X: Synapse X Download

Bước 2 :  Sau khi tải xong, giải nén và khởi chạy File : Synapse Laucher  , và tiến hành Đăng Ký (Want to Register with serial key?)

Bước 3 :  Nhập Email của bạn , Tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng ký.

Bước 4 :  Đăng nhập lại và xài !             

*  Nếu bạn Thuê theo tháng vui lòng liên hệ Admin or Page

Bước 1:  Tải Synapse X: Synapse X Download

Bước 2:  Sau khi tải xong, giải nén và khởi chạy File : Synapse Laucher, và tiến hành Đăng nhập

Bước 3: Đăng nhập tài khoản mật khẩu nhận được

Bước 4: Synapse X yêu cầu xác minh bạn bấm Send Verication Email sau đó liên hệ Admin để nhận Verify Token

Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản: Video hướng dẫn cài đặt cơ bản

Sau khi nhận được tài khoản bạn truy cập vào https://chat.openai.com/chat

Đăng nhập Mail | Pass vừa nhận được và sử dụng. Có thể sử dụng tiếng việt để hỏi