Chính sách bảo mật

Bảo mật mật khẩu và thông tin tài khoản của chính mình, trường hợp bị lộ thông tin dẫn đến mất tiền bonevn.net sẽ không chịu trách nhiệm