Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Ngu******** 8.004.000đ
2 dan******** 4.821.000đ
3 092******** 4.162.000đ
4 bop******** 4.000.000đ
5 min******** 3.904.000đ
6 Tuy******** 1.515.000đ
7 hoa******** 1.302.000đ
8 dar******** 1.292.000đ
9 hai******** 1.257.100đ
10 Cra******** 1.255.000đ