Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS

2021-01-06 00:10:32

Chuột phải vào biểu tượng Windows chọn Computer Management

Tiếp theo chọn Local Users and Groups -> Users -> Chuột phải Administrator rồi chọn Set password

Click Proceed sau đó nhập 2 lần Password mà bạn muốn thay đổi ( Pass cần đủ mạnh nhé )

Hình dưới là khi bạn đổi pass thành công !!

Cảm ơn đã đọc !!!