Hướng dẫn get SSHKey để thêm vào Digitalocean

2021-02-02 22:02:22

Đầu tiền bạn dowload putty tại đây

Sau đó install

Từ thanh tìm kiếm trên máy tính bạn tìm với từ khoá putty gen

Mở lên và chọn generate

Sau đó di chuyển con trỏ chuột xung quanh phần đánh dấu X

Khi bạn hoàn thành nó sẽ hiện ra 1 SSHKey copy bằng cách chuột phải sau đó chọn sellect all rồi Ctrl + C

Bước cuối cùng là thêm sshkey vào Digitalocean


Chúc các bạn thành công !!!